середа, 13 листопада 2019 р.

Дидактичний матеріал до уроків "Цікавинки з Української мови"

Цікавинки з Української мови
Мовленневі ігри
Гра «Пвреставлянки»
Переставити букви або склади в слові так, щоб вийшло нове слово.
Наприклад: рамка (марка), шкода (дошка), курча (ручка).
Гра «Із слова по звуку»
Із першого слова треба взяти перший звук, із другого — другий, із третього — третій і т. д. З них скласти нове слово.
Наприклад:   масло,  ліс,  коса, жарт, ребро (місто); замок, рот, каша, долина, газета (зошит).
Гра «Дзеркальне речення»
Почитати написане на дошці речення. Наприклад:
1.  Мороз малює на інків ирозу.
2.  Бабуся окдивш ежя'в икчивакур.
Гра «Розірви ланцюжок»
НО       ВА      МА      ШИ       НА
Гра «Утвори слово»
Заєць + даремно + чари = (Задача)
Приказка + клас + диня = (Приклади)
Гра «Піраміда»
Слова записати за наростаючим принципом.
град
маляр
округа
власник
вигравав
сторопіли
спускалися

Гра «Плутанина»
Збери зі складів слова та запиши їх. ше/ня/ки        ре/че/ки/ви       ду/по/ре/пе кишеня           черевики            попереду
Гра «Слово розсипалося»
З букв склади слово.
регйо         цазєь             ивнад
(герой)             (заєць)                (диван)
Гра «Буквенна криптограма»
Прочитай криптограму.
П Д Р
о я  І
г е з
о в д
д и
Гра «Ігри діда-буквоїда»
1.  Вгадай слова за приголосними, перевір за словником,
 дтн                            срд                     пндлк        
 дитина                         середа                понеділок
2. Добери слово за голосними, перевір за словником,
еои                          иао                   уия
черговий                   виразно            вулиця
Гра «Вилучи зайву літеру»
Марлина                                   Сморводина
Гра «Плутанка»
1.   Сонце                                        мороз
   
     блищить                 а                   тріщить
(Сонце блищить, а мороз тріщить)
2.      Місяць           спитає            чи             лютий
взутий (Місяць лютий спитає, чи взутий)
Гра «Випадайка»
Добери відсутній склад, перевір.
вве-рі                         гар-роб                те-фон
(ввечері)                     (гардероб)             (телефон)
Гра «Початок—кінець»
ф-тух                      р-ан                      м-нік
(фартух)                 (океан)                  (механік)
Гра «Чарівний ланцюжок»
Знайти в ланцюжку слова.
Четвересень Температурадіолень
Гра «Відшукай слова»
юланиподростокрмолоковбасанютаоналимианоназубстонемрукащолаарогркосантимуркомаолнонколрнимспртикрасиворф.
Знайти слова на букву «к», «з», «м».
Гра «Впізнай з першого погляду»
Швидко впізнай і прочитай слова з відсутніми літерами
Шк-л-р               г-р-б-ць                 хв-л-н-
Вч-т-ль               ж-р-в-ль                с-к-нд-
Хл-б-р-б             с-р-к                      г-д-н-
Ль-тч-к               в-р-н                     т-жд-н-
Л-к-р                  ж-йв-р-н-к-           м-с-ц-
Д-р-кт-р             с-л-в-й                   в-вт-р-к
Б-д-в-льн-к         д-т-л                      ч-тв-р
Щ-д-нн-к           бдж-л-а                 л-ст-п-д
П-ртф-ль            п-в-к                     бл-ск-вк-
Р-чк-                   м-х-                       з-в-р-х-
Гл-б-с                 м-т-л-к                  м-т-л-ц-
Дзв-н-к               м-р-шк-                 х-рт-в-н-
П-нзл-к               к-м-р                     сн-г-п-д
П-др-чн-к           цв-рк-т                  зл-в-
Гра «Пеньок»
У таблиці записані однакові слова, серед них таке, що відрізняється тільки однією буквою. Таблиця показується дітям на кілька секунд. За цей час вони повинні «пробігти» поглядом, знайти і назвати це слово. Можливий і інший варіант цієї гри. Викликана дитина повинна досить швидко прочитати записані в стовпчик слова, швидко перебудувати мовний апарат на «слові-пеньку» і знову повернутися до попереднього слова. Все це треба зробити швидко й чітко, якщо дитина помилилась, чи запнулася, то вважаємо, що зачепилась об пеньок. Вчитель пропонує ще потренуватись,
нічка               мишка           дочка           ніжка
пічка               мишка           дочка           ніжка
нічка               миска             дочка          кішка
нічка               мишка           бочка          ніжка
Гра «Дзвіночок»
Для вправи потрібен звичайний дзвіночок. Перша подача сигналу — діти читають пошепки, другий сигнал — діти читають напівголосно, третій сигнал — діти читають голосно, четвертий сигнал — напівголосно, п'ятий сигнал — замовкають.
Перед виконанням вправи доцільно зорієнтувати учнів, що читати вони повинні чітко, спокійно, слідкувати тільки за силою голосу і дихання.
Гра «Не зіб'юсь»
Швидко прочитай слова. Не спіткнись на слові, яке відрізняється від інших однією чи кількома буквами.
1.
капуста
капуста
пусто
2.
мишка
мишка
кішка
3.
весна
весна
весла
4.
зима
зима
сама
5.
кіт
кіт
кит
6.
поріг
поріг
пиріг
7.
гілка
гілка
білка
8.
листок
листок
місток
9.
горобець
горобець
стрілець
10.
горішки
шишки
горішки
Гра «Блискавка»
Діти читають слова на картках-блискавках, які вчитель швидко показує.
Гра «Розкодуй текст»
Прочитати закодований текст.
аЗйці
єЗаьц воніч иьтохд яолпим, іласми ебз рстаху. І огйо ідсл япрмий. анрВці інв ідв трахсу опничає улпатит ілсд. иМлсиців амсі азтуплуьтюяс у опвідоймун ілсді і ивудтьясю ихртощам язацй. А азєць і єн удамв ихртавиут, інв асм свього рїбьтяс.
Зайці
Заєць вночі ходить полями, лісами без страху. І його слід прямий. Вранці він від страху починає плутати слід. Мисливці самі заплутуються у подвійному сліді і дивуються хитрощам зайця. А заєць і не думав хитрувати, він сам всього боїться.
Гра «Роз'єднай ланцюжок»
Дається  речення  з  суцільно  написаними  словами. Учневі потрібно правильно записати речення. Підзеленимлистямховаютьсяогірки. Під зеленим листям ховаються огірки.
Гра «Музичні слова»
В багатьох словах є сполучення до, ре, мі, фа, ля, сі, що відповідають назвам нот.
1.   Дітям  пропонується  знайти  в тексті слова де є «ноти».
2.  Придумати слова з нотною грамотою.
3.  Прочитати слова, де є сполучення до, ре, мі, фа.
(Береза, черешня, берег, трембіта, черевики, фабрика, помідор,   ведмідь,   каструля,   цибуля,   неділя,   валянки, директор, вересень, очерет, середа).
Гра «Хто більше»
Робота з текстом.
1.  Хто більше знайде слів за певний час: =» з 2 голосними;
=» з 2 однаковими приголосними; °» з першим складом наголошеним; °» зі складами на, ма, му.
2.  Знайти слова за моделями:
пгпгп
пгпгпг
пгппгп
Умовні позначення: Г — голосний; П — приголосний.
Гра «Два в одному»
Знайти в тексті таке слово, щоб в ньому можна було прочитати інше, нове.
Гра «Формула-1» або «Гонщики»
Спочатку діти читають текст 1 хвилину, роблять простим олівцем помітку, це у них «Формула-1». Знову починають читати спочатку і намагаються обігнати помітку («Формулу 1»). Якщо обігнали, знову ставиться помітка («Формула 2») і т. д.
Гра «Стовпчик»
Дітям пропонується читати перші слова тексту вертикально, другі, треті за тим же принципом.
Гра «Ми —друзі»
Робота в парах. Кожен учень читає по реченню.
Гра «Буксир»
Спочатку читає вчитель, діти наздоганяють, потім сильніший учень читає і веде своїх однокласників, а вони наздоганяють.
Гра «Засічка-кидок»
При слові «кидок» всі починають читати. При слові «засічка» — помічають останнє слово. Потім вирахо­вують, хто більше вичитав за ЗО секунд.
Гра «Незнайко»
«Незнайко» або «Зіпсоване радіо». (Учитель або підготовлений учень читає у ролі Незнайка, допускаючи помилки, а учні виправляють його і читають правильно).


Гра «Водолази»
Дітям відводиться в тексті певний абзац, вони читають його на одному подиху.
Гра «Віконце»
Вчитель використовує фазоскоп, рядкоскоп (прямокутник 10 х 12 см з прорізом на рядок чи абзац). Діти читають однакові тексти на час. Далі переказують зміст або відповідають на контрольні запитання.
Гра «Небо—земля»
За командою «Небо!» раптово припинити читати і помітити очима те місце, де застала команда вчителя, а очі підняти догори (відірвати від тексту). За командою «Земля!» продовжувати читати від поміченого місця.
Гра «Заплющ очі»
Учень читає вголос текст. Раптом вчитель дає команду заплющити очі. Учень із заплющеними очима промовляє ті слова, які він встиг побачити далі в рядку на той момент, коли пролунала команда.
Гра «Зіпсоване радіо»
Всі учні одночасно читають текст. Через деякий час подається команда «Стоп!». Кожен учень читає те слово, на якому він зупинився. Інколи виходить цікавий текст.

Сценарій родинного свята «Українські вечорниці» 2 клас

Сценарій родинного свята «Українські вечорниці» 2 клас Біля накрито столу Ганна. Розмовляє сама з собою. Ганна ...