пʼятниця, 13 травня 2016 р.

Конспект уроку математика 2 клас


Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці.
Мета:
-         Навчальна. Вправляти учнів у читанні, записуванні та порівнянні чисел. Формува­ти поняття «попереднє» і «наступне» числа до даного числа. Вчити додавати і віднімати число 1. Працювати над розв’язування складених задач.
-         Розвивальна. Розвивати пам’ять, логічне мислення, зв’язне мовлення, увагу, навики роботи в парі і групах.
Виховна. Сприяти вихованню наполегливості, взаємодопомоги.
Обладнання. Сигнальні картки, індивідуальні папки, нумераційна таблиця чисел першої сотні. Картки для перевірки знань. Телевізор. DVD. Носії інформації.
Тип уроку. Комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ.  Розумова розминка. Усний рахунок (сигнальні картки).
      Назвати число, яке більше від числа 7 на 4.
      Назвати число, яке менше від числа 15 на 8.
      Назвати число,  яке містить 3 десятки  і 7 одиниць,  8 десятків  і 9 одиниць, 9 десятків, 10 десятків.
      Назвати деякі числа сьомого десятка.
      Назвати сусідів чисел 50, 84, 93.
      Обчислити суму чисел 20 і 7, 32 і 8, 24 і 10.
      Обчислити різницю чисел 45 і 5, 88 і 8, 34 і 2.
IІІ. Перевірка знань учнів. Перевірка домашнього завдання.
1. За допомогою сигнальних карток показати відповіді до № 278.
2. Перевірити розв'язання задачі № 279.
3. Робота на картках (індивідуально).
Картка 1
  У Олеся було 6 марок, у його брата — 4, а у сестрички на 3 марки більше, ніж у Олеся і його брата. Скільки марок було в сестрички?
Картка 2
У їдальню привезли 19 кг гречаної крупи, а манної на 9 кг менше. Скільки всього крупи привезли у їдальню?
ІV. Етап орієнтації та покладання мети.
V.   Опрацювання  нового матеріалу.
1) Читання, запис і порівняння чисел.
1. Читання чисел, записаних у нумераційній таблиці.
2. Робота в зошиті. Записування чисел під диктовку.
Записати цифрами такі числа: 7 десятків; 3 десятки 5 одиниць, сорок сім; тридцять дев'ять, п'ятдесят чотири; сто. (Відповіді на дошці – взаємоперевірка)
3. Виконання завдання № 280 (З коментуванням).
Енергізатор.
2) Одноцифрові та двоцифрові числа.
Ознайомлення з поняттям одноцифрові та двоцифрові числа проводимо за завданнями №№ 282-283.
3) Попереднє й наступне числа до даного числа.
1. Виконання вправи № 284 (на дошці).
2. Робота з сигнальними картками. Учні за допомогою сигнальних карток показують відповідь. (Відповіді на екрані телевізора).
      Які числа передують числам 7, 29,45, 54, 74, 99, 100?
      Які числа є наступними після чисел 44, 39, 78, 81, 95,99?
4) Додавання і віднімання одиниці.
1. Виконання прикладів № 285 (самостійно).
2. Гра «Збільшити і зменшити на 1». (Розподіл класу на три групи)
Матеріал гри: Картки з числами.
Зміст гри. Учитель підносить картку з будь-яким числом, а учні підні­мають у лівій руці картку з таким числом, яке вийде я результаті збільшення даного числа на 1, а у правій руці — картку з числом, яке утвориться при зменшенні даного числа на 1. Скажімо, учитель піднімає картку з числом 7. Учні повинні у лівій руці піднести картку з числом 8, а в правій — картку з числом 6. У грі перемагає той ряд учнів, які жодного разу не помилилися або помилялись найменше.
Фізкультхвилинка для очей. (Дивись DVD).
3. Розв'язування задач № 281 (1-2). (Робота з індивідуальними папками).
4. Виконання завдання № 287.
VI. Домашнє завдання.
1. Порівняти вирази (№ 288).
2. Поставити запитання до задачі та розв'язати її (№ 289).
VII. Підсумок уроку. Узагальнення  вивченого.
1. Що більше: 70 + 1 чи 70 - 1; 30 + 1 чи 30 - 1? (Усно).
2. Замість * поставити знак «>» або «<» (на дошці):
      5 + 3 * 9;    12 - 8 * 14; 14 + 5 * 16.
3.  Записати 4 двоцифрових числа, в яких одна і та ж кількість десятків, але різна кількість одиниць.
Записати 4 двоцифрових числа, в яких одна і та ж кількість одиниць, але різна кількість десятків. (У зошиті).
VIIІ. Оцінювання учнів.

Сценарій родинного свята «Українські вечорниці» 2 клас

Сценарій родинного свята «Українські вечорниці» 2 клас Біля накрито столу Ганна. Розмовляє сама з собою. Ганна ...